Bama og FNs bærekraftsmål

Jeg er nå inne i den neste delen av valgfaget mitt digital markedsføring, som heter sosial kommunikasjon i et bærekraftsperspektiv, og holdes av høyskolelektor Cecilie Staude. I forbindelse med denne delen har vi fått utdelt en eksamensoppgave, hvor vi i grupper skal utvikle en kommunikasjonsplan for en selvvalgt virksomhet som har fokus på bærekraftighet. Sammen med mine medstudenter Oda Opsahl og Winnie Wold har vi valgt å skrive om Bama, og hvordan de jobber for å nå FNs bærekraftsmål.

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

Hva er FNs bærekraftsmål? FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for hele verden som blant annet går ut på å utrydde fattigdom, stoppe klimaendringer og å jobbe for at alle skal ha tilgang til rent vann og ren energi innen 2030. Planen består av 17 mål som alle reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Bamas bærekraftsstrategi Bama er et selskap som har et stort fokus på FNs bærekraftsmål. De har utviklet sitt eget hefte med sine bærekraftsstrategier. Ambisjonen til Bama er å være en foregangsbedrift for bærekraftig utvikling. Bama har spesielt fokus på seks av FNs bærekraftsmål.

Screenshot fra Bama sin bærekraftsstrategi

God helse Bærekraftsmålet «God helse» går ut på å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. For at dette bærekraftsmålet skal nås, kreves det en enorm innsats de neste 15 årene. Bama vil blant annet jobbe for et større inntak av frukt, grønt og sjømat i den norske kosten, og jobbe for at fler får i seg 5 om dagen. Bama har innført flere tiltak for å nå dette målet. Blant annet ved å øke tilgjengeligheten på frukt og grønt på bensinstasjoner, skoler og jobber.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst Anstendig arbeid og økonomisk vekst går ut på å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Å skape en trygg arbeidsplass for alle innen 2030 er en stor utfordring, men noe å jobbe for. Bamas arbeid for dette punktet er at alle som står utenfor arbeidslivet får en mulighet til å bli inkludert. Bama har noe som heter «Jobbfrukt» hvor de har sysselsatt over 600 mennesker som har falt utenfor det ordinære arbeidslivet. Målet er at antallet ansatte skal øke.

Innovasjon og infrastruktur Innovasjon og infrastruktur går ut på å bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon. For å skape en bærekraftig utvikling er man nødt til å investere i infrastruktur som transport, energi og informasjonsteknologi. For at et samfunn skal fungere, trenger man at infrastruktur er på plass. Infrastruktur er selve grunnmuren i et samfunn. Bama utvikler løsninger som gjør det mulig å levere mer sunnere versjoner av produktene. I tillegg har de utviklet to kunnskapstilltak som består av «Kort & godt» og «Sesongkalenderen». Disse tiltakene gir kunder og samarbeidspartnere økt kunnskap om produktene.

Ansvarlig forbruk og produksjon Ansvarlig forbruk og produksjon går ut på å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Dette handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Vi forbruker i dag mye mer en hva som er bærekraftig for kloden vår. Bamas arbeid for dette er et samarbeid med de norske produsentene som skal bidra til økt kunnskap om, og tilgang til, kortreist mat. Bama har utviklet en kampanje som heter «Kutt Matsvinn2020» som går ut på å hjelpe kunder med å redusere matsvinn slik at målet med å halvere matsvinn innen 2030 kan nås. Samtidig skal Bama sørge for at produkter leveres med emballasje som kan gjenvinnes.

Stoppe klimaendringene Å stoppe klimaendringene går ut på å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Effekten av klimaendringene er synlig over hele verden. Bama bidrar med økt kunnskap til effektivisering av distribusjon og transport, og reduksjon av Co2. Målet er 75% fornybart drivstoff innen 2020 innenfor distribusjon. Bama vil også sørge for å ha transport som har så fulle biler som mulig for å utnytte ressursene på mest mulig måte.

Liv under vann Liv under vann går ut på å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Livet på jorden er avhengig av havet. Milliarder av mennesker og dyr er avhengig av havet, og derfor er det viktig at vi beskytter det. Bama skal drive utviklingen av bærekraftig sjømat fra fangst til tallerken. Bamas ambisjon er å kunne gi kundegaranti for at deres produkter er fisket, fanget eller oppdrettet på en slik måte at havets naturlige tilstand ivaretas i et langsiktig og bærekraftig perspektiv.

Nedenfor ser du en av Bamas reklamer som har fokus på deres tiltak «5 om dagen»!

https://www.youtube.com/watch?v=lWVdxnVjauk

Kilder:

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

https://www.bama.no/globalassets/bama-storkjokken/bama-storkjokken-barekraftsflyer-web.pdf

https://www.jobbfrukt.no/om-jobbfrukt/

https://www.bama.no/

2+

3 tanker om “Bama og FNs bærekraftsmål

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *