OKR – Målstyring som skaper vekst!

OKR er et styringssett som anvendes for å sette mål, rette fokuset mot de viktigste aktivitetene og å sikre fremdrift og vekst i organisasjonen. En av grunnene til at stadig flere benytter seg av denne typen målstyring som består av Objectives (mål) og Key results (nøkkelresultater) er fordi OKR brukes av alle nivåene i organisasjonen, noe som kan bidrar til økt engasjement hos de ansatte, samt samkjøring på tvers av selskapet og fører dermed til vekst.

Hvordan anvendes OKR?

OKR er et system for gjennomføring, og brukes av flere ledende organisasjoner som Google, Spotify, Airbnb og Walmart. OKR består som tidligere nevnt av Objectives, som er selve retningen og handler om hva man ønsker og oppnå, og av Key results som handler om hva man har tenkt til å gjøre av handling for å oppnå Objective. For å benytte seg av denne typen målstyring er det lurt å dele inn de ansatte i mindre team. Teamene lager hvert sitt utkast til OKR og det samme gjør ledelsen på sitt nivå. Målene på ledernivået kommuniseres nedover i selskapet, og de underliggende nivåene knytter sine OKR mot selskaps-målene.

På denne måten utvikler man en bottom-up og en top-down tilnærming, som er med på å skape god kommunikasjon og samkjøring blant ledelsen og de ansatte. Ved å gjennomføre det på denne måten vil teamene «tvinges» til å jobbe sammen i samme retning. I mange selskaper blir strategien bestemt av ledelsen, og det kan være vanskelig for de ansatte å jobbe mot disse strategiene da det ikke finnes klare retningslinjer. Om selskapet samkjører vil alle kunne bidra til å jobbe for at selskapet dras i riktig retning.

https://no.wikipedia.org/wiki/Digital_samarbeidskompetanse

Et eksempel på en OKR

I faget E-varehandel og digital markedsføring som jeg nå har startet opp med, skal vi lansere vår egen nettbutikk. Nedenfor har jeg laget et eksempel på en OKR for den fremtidige nettbutikken.

Objective: Lansere en brukervennlig og funksjonell nettbutikk som både har trafikk, vekst og aktivitet  

Key result 1: Opprette et nyhetsbrev med minst 50 abonnenter innen Mai (6/10)

Key result 2: Få 30 salg i nettbutikken innen Juni (5/10)

Key result 3: Få 300 følgere både på Facebook og på Instagram innen Mai (6/10)

Det er viktig å holde det konkret og enkelt i starten. Målene skal ikke være for enkle å oppnå, men det må være fullt mulig å oppnå de slik at man kan lage nye mål for hvert kvartal. Er målene for enkle å oppnå vil hensikten være liten, og selskapet vil ikke drives fremover. Det kan være lurt å prøve å finne en balanse, og jobbe med kvaliteten på målene. Dette er noe som må erfares og jobbes med. Jo lengre man tar i bruk OKR, jo mer dreven vil man bli. For at alle skal ha god oversikt over hvordan man ligger an i forhold til målene er det lurt å samles ukentlig for å vurdere hvordan arbeidet mot målene går. En fin måte å få til dette på er å gjennomføre et rapporteringssystem hvor alle skal rangere alle key results fra 1 – 10, og dermed kan man analysere målene.

DNB sin erfaring med OKR

DNB startet i 2019 opp med OKR for å drive ledelse og styring på en mer effektiv måte. DNB er et av selskapene som før har hatt en top-down styring. OKR ble først innført som et eksperiment fordi DNB var opptatt av å jobbe smidig. Det ble holdt workshops på hvordan teamene skulle lage OKR. Engasjementet var kjempe stort blant de ansatte og kvalitet ble satt i fokus. Til tross for at metoden har vært krevende så har OKR skapt stor verdi hos DNB.

Hvordan kunne OKR bidra til å skape Google sin nettleser, Chrome?

Googles nåværende administrerende direktør, Sundar Pichai lanserte i 2008 et mål som gikk ut på å skape den aller beste nettleseren. Pichai mente at for å lage den beste nettleseren måtte man måle antall brukere, og han laget derfor kun ett Key result som var å få 20 millioner brukere på ett år. Etter et år hadde nettleseren Chrome fått færre en 10 millioner brukere. Dette var under halvparten av hva Pichai hadde sett for seg. Hans neste Key result var å få 50 millioner brukere. Når året var omme hadde nettleseren fått 37 millioner brukere. På det tredje året forbedret han teknologien og lanserte en aggressiv markedskampanje, i tillegg til å øke Key result til 100 millioner brukere. Etter det tredje året hadde Chrome fått over 111 millioner brukere! Måten Pichai valgte målet sitt og holdt fast ved det viser at man aldri skal gi opp selv om det kan virke umulig.

Det er gøy å lese om alle organisasjonene som har hatt god nytte av å anvende OKR!

Nedenfor har jeg funnet en video som beskriver hva OKR er på en visuell og fin måte. Ta gjerne en titt på den!

https://www.youtube.com/watch?v=hI_tEIpCzyE

Gode grunner til å benytte seg av OKR i selskapet

Om man anvender OKR på riktig måte vil det vise seg å ha flere fordeler. OKR vil gi de ansatte mål som skaper verdi på lang sikt. Ledelsen må tørre å gi slipp og gi fra seg litt av kontrollen slik at de ansatte kan få mer eierskap til deres egne OKRs. Ved å utføre handlinger som dette vil det det mest sannsynlig føre til mer samhandling mellom de ulike nivåene i selskapet. En top-down og en bottom-up tilnærming vil skapes.

Det kan være vanskelig for ledelsen å lage gode mål som de ansatte skal følge. Teamene får ansvar for deres område, og kan dermed lage mål på områder de er eksperter på og kjenner godt. De ansatte vil dermed få mer ansvar, og dette kan føre til økt mestringsfølelse og motivasjon.

https://www.wallpaperflare.com/men-males-adult-cooperation-teamwork-business-businessman-wallpaper-erujk

Å benytte seg av OKR på en god måte vil kreve få investeringer og kostnader i motsetninger til andre målstyringer som også kan benyttes. Det vil selvfølgelig ikke være lønnsomt om man ikke klarer å bruke det riktig, men det positive med OKR er at det heldigvis er nokså enkelt å sette seg inn i.  OKR vil sikre fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene i selskapet. En utrolig viktig og spennende målstyring som flere burde benytte seg av  spør du meg!

Hva venter du på?

Lenker

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/strategy/articles/slik-kan-okr-hjelpe-organisasjoner-med-aa-oppnaa-maalene-sine.html

https://www.karabin.no/aktuelt/tallenes-tale-slik-kan-maalstyring-gi-maalbare-resultater/

https://blogg.bekk.no/okr-rammeverket-som-skaper-verdens-beste-bedrifter-2de7a2266c5a

https://medium.com/sprintconsulting/okr-ny-m%C3%A5lstyring-setter-fart-og-fokus-i-dnb-4ad12b599d51

https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper

https://www.youtube.com/watch?v=qYAnz1PwpRA
https://www.youtube.com/watch?v=L4N1q4RNi9I
3+

En tanke om “OKR – Målstyring som skaper vekst!

  1. Hei Malin!
    Dette var et meget godt innlegg om OKR! Sånn skal det gjøres. Ca 1000 ord, bra jobba. Fortsett med det! Du har gode underoverskrifter og bruker bilder og film bra. Bra at du også refererer til kilder, det er viktig. Kult at du avsluttet med et spørsmål. Lykke til videre!

    0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *