Performance Marketing

Performance marketing er resultatbasert markedsføring hvor resultatene styrer aktivitetene. Denne markedsføringen er svært kostnadseffektiv. Når man lager annonser og kampanjer, kartlegger man effekten av disse og bruker resultatene til å optimalisere selve markedsføringen. Den største fordelen med performance marketing er at det er 100% målbart.

https://www.affilired.com/en/blog/tag/performance-marketing-dictionary/

4 typer resultater

Det finnes fire typer av resultater som er mye omtalt innen performance marketing

CPM (Cost per mille/kost per tusen).  Denne modellen baserer seg på antall ganger annonsene vises til samme person.

CPC (cost per click/kost per klikk). Kost per klikk er annonser hvor du betaler for antall klikk annonsen får. Søkeordet du bruker vil være avgjørende for hvor mye du må betale per klikk samt landingssiden din.

CPL (cost per lead/kost per lead). Kost per lead betyr at tilbyder tar betalt for de henvendelsene fra potensielle kunder som annonsene dine genererer.

CPA (cost per action/kost per handling). Kost per handling er priset ut fra en konkret handling, som oftest et salg. Her tar man kun betalt om det foreligger et dokumentert salg på annonseproduktet.

Ved å anvende seg av performance marketing vil man stadig få bedre resultater fordi man tester ut ulike strategier, måler resultater og optimaliserer kampanjen gjennom hele perioden.

Hva er forskjellen på vanlig markedsføring og performance marketing?

Om man driver med vanlig markedsføring har man ressurser og budsjetter som man bruker på markedsføringsaktiviteter, uten at man er klar over hva man får igjen for pengene man bruker. Performance marketing derimot lager målbar og konkret data og man fokuserer heller på handlinger som faktisk skaper verdi i bedriften. En annen forskjell er at tradisjonell markedsføring fokuserer på å nå så mange potensielle kunder som mulig, mens performence marketing fokuserer på å treffe rett budskap til rett person, litt som personlig markedsføring. Ved å rette budskapet til ulike personer kan man enklere treffe de riktige kundene fordi kundene føler en relevans for annonsen. Ved å segmentere kampanjene og annonsene ut ifra kjønn, alder, geografi og interesser kan man virkelig treffe de riktige kundene. Det er enklere å finne ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer i performance marketing fordi man kontinuerlig tester og sørger for at kampanjene alltid er optimalisert.

RACE-modellen

https://slidemodel.com/templates/race-digital-marketing-planning-framework-powerpoint-template/

I forelesning ble vi introdusert for RACE-modellen som er en internasjonal modell som brukes i performance marketing. Modellen tar for seg fire viktige steg, og nedenfor har jeg laget en beskrivelse av hvert steg i modellen.

R – R står for reach på engelsk eller rekkevidde på norsk. Dette steget handler om å nå ut til så mange som mulig. De aller fleste starter sin kjøpsreise med å gjøre et Google-søk. Sosiale medier og nettsider er de viktigste og mest kostnadseffektive kanalene og resultatene måles ved å se på antall besøkende og hvor mange som blir eksponert for budskapet.

A – A står for act på engelsk og handling på norsk. Dette som er viktig i dette steget er å få dine besøkende til å gjøre det du ønsker. Målet her er å få flere leads, og at de besøkende legger igjen informasjon om seg selv. Ved å få andres informasjon har man mulighet for å fange målgruppen og det er større sjanse for å oppnå et potensielt salg.

C –C står for convert på engelsk og konvertere på norsk. Her handler det om å gjøre dine kontakter og leads om til kunder som vil kjøpe. For at leads skal ville være din kunde er det viktig å tilføre verdi og innhold som de synes er nyttig. Her kan man for eksempel ta i bruk e-postmarkedsføring og sende personlige e-poster eller man kan sende annet nyttig innhold.

E – E står for engage på engelsk og engasjere på norsk. Denne delen handler om å få folk til å spre ordet. Det man ønsker her er Word of mouth som betyr at kundene snakker positivt om deg til andre. å få kunder til å spre ordet til andre er en utrolig god form for markedsføring. Vi hører ofte mer på folk vi kjenner enn noe vil leser.

Performance marketing har utviklet seg over tid. Noen av grunnene til dette er nye teknologier og endret forbrukeratferd. I dagens markedsføring handler det mye om å treffe de riktige kundene til den riktige tiden.

Lenker

https://blogg.markedspartner.no/hva-er-performance-marketing

https://blogg.markedspartner.no/hva-er-performance-marketing

https://www.iteo.no/hvordan-lage-en-digital-strategi/

0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *